KBPC-225D Black (9391) DC Drives, Nema 4

KBPC-225D Black (9391) DC Drives, Nema 4

KBPC-225D, SCR NEMA 4X DC Drives, 90/180 VDC ARM230 VAC, thru 3.0 HP, 180 VDC ARM

KBPW-240D Black (8401) DC Drives, Nema 4x

KBPW-240D Black (8401) DC Drives, Nema 4x

PWM NEMA 4X DC Drives, 115/230 VAC, thru 1.0/2.0 HP, 90 to 130/180 to 220 VDC ARM

KBPC-225D White (9392) DC Drives, Nema 4

KBPC-225D White (9392) DC Drives, Nema 4

SCR NEMA 4X DC Drives, 90/180 VDC ARM230 VAC, thru 3.0 HP, 180 VDC ARM

KBPC-240D Black (9338) DC Drives, Nema 4

KBPC-240D Black (9338) DC Drives, Nema 4

SCR NEMA 4X DC Drives, 115/230 VAC, thru 1.0/2.0 HP, 90/180 VDC ARM

KBPI-240D Black (8500) DC Drives, Nema 4

KBPI-240D Black (8500) DC Drives, Nema 4

SCR NEMA 4X DC Drives, 115/230 VAC, thru 1.0/2.0 HP, 90/180 VDC ARM

KBPI-240DR (8501) DC Reversing Indexer Drive, Nema 4

KBPI-240DR (8501) DC Reversing Indexer Drive, Nema 4

SCR NEMA 4X DC Drives, 115/230 VAC, thru 1.0/2.0 HP, 90/180 VDC ARM

KBRC-240D Black (8840), SCR Nema 4X

KBRC-240D Black (8840), SCR Nema 4X

SCR NEMA 4X Regen Reversing, 115/230 VAC, thru 1.0/2.0 HP, 90/180 VDC ARM

KBRC-240D White (8841), SCR Nema 4X

KBRC-240D White (8841), SCR Nema 4X

SCR NEMA 4X Regen Reversing, 115/230 VAC, thru 1.0/2.0 HP, 90/180 VDC ARM

KBPC-240D White (9342) DC Drives, Nema 4

KBPC-240D White (9342) DC Drives, Nema 4

SCR NEMA 4X DC Drives, 115/230 VAC, thru 1.0/2.0 HP, 90/180 VDC ARM